Persoane fizice

Persoane fizice

Detectivi Investigații prestează servicii de investigații pentru persoane fizice privind următoarele aspecte:

• Obținerea de probe în cazuri de adulter și harțuire sexuală sau în alte cazuri de interes privat;
• Filaj asupra copiilor și anume stabilirea anturajului,verificarea activităților școlare și extrașcolare;
• Investigații privind conduita și moralitatea publică a unei persoane;
• Investigații privind ocupația, adresa, starea civilă, stilul de viață a unei persoane;
• Investigații privind bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă, comercială, instrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei parți în proces, obținerea de probe;
• dispariții de persoane;
• Verificarea și supravegherea persoanelor din anturajul minorilor;
• Date privind seriozitatea unei persoane fizice.